Završeno Istraživanje zdravlja stanovništva Srbije 2019. godine (European Health Interview Survey - EHIS, wave 3)

28. Oktobar 2020.

Nakon završenog terenskog sprovođenja Istraživanja zdravlja stanovništva Srbije 2019. godine, obrade podataka i izračunavanja indikatora, Republički zavod za statistiku je Evrostatu dostavio podatke na verifikaciju.

Saopštenje sa najbitnijim rezultatima Istraživanja biće objavljeno do kraja 2020. godine.
Početkom 2021. godine biće pripremljena specijalna Studija od strane eminentnih stručnjaka iz oblasti zdravstva.
Podaci iz ovog istraživanja će obezbediti statistički pouzdane i međunarodno uporedive podatke i indikatore u vezi sa zdravstvenim stanjem stanovništva i korišćenjem zdravstve zaštite, koji omogućavaju razvoj politika u zdravstvenom sektoru.
Takođe, podaci će obezbediti i praćenje napretka u ostvarivanju  ciljeva Agende održivog razvoja do 2030. godine.