Kontakt

EU za razvoj statistike u Srbiji

Milana Rakića 5

11000 Beograd

Telefon: +381 11 412 922 +381 11 2402 656

E-mail: projekti@stat.gov.rs

map