22. Oktobar 2020.

Republički zavod za statistiku je završio Istraživanje višestrukih pokazatelja položaja žena i dece u Srbiji 2019. (Multiple Indicator Cluster Survey – MICS) i Istraživanja višestrukih pokazatelja položaja žena i dece u romskim naseljima u Srbiji 2019. i priprema predstavljanje konačnih rezultata istraživanja.

Podaci iz ovih istraživanja će obezbediti statistički pouzdane i međunarodno uporedive podatke koji omogućavaju razvoj politika i programa zasnovanih na podacima, kao i praćenje napretka u ostvarivanju nacionalnih politika i drugih ciljeva koji proističu iz potpisanih međunarodnih sporazuma, uključujući ciljeve Agende održivog razvoja do 2030. godine.