Sve informacije o predstojećem Popisu 2022. na novom veb-sajtu

13. Maj 2022.

Usklopu priprema za realizaciju Popisa stanovništva, domaćinstva i stanova 2022, danas je u rad pušten veb-sajt popis2022.stat.gov.rs.

Putem ovog veb-sajta, svi zainteresovani građani mogu da prate najnovija dešavanja u vezi sa pripremama i realizacijom Popisa.

Popis 2022. sprovodi se u periodu od 1. do 31. oktobra ove godine.

FinansijskasredstvazasprovođenjePopisa 2022. godinezajedničkisuobezbedileRepublikaSrbijaiEvropskaunijau okviru projekta IPA 2018 – Nacionalni program – EU za razvoj statistike u Srbiji.