17. Jun 2022.

 Republički zavod za statistiku angažovaće oko 2 500 istruktora za potrebe sprovođenja Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2022. godine u Republici Srbiji. 

Javni poziv za prijavu kandidata biće objavljen 24. juna 2022. godine. 

Prijavljivanje zainteresovanih kandidata vršiće se isključivo popunjavanjem elektronske prijave koja će biti dostupna na sajtu Republičkog zavoda za statistiku (www.stat.gov.rs) i na sajtu Popisa popis2022.stat.gov.rs, u periodu od 24. juna do 3. jula 2022. godine.