Oko 15 000 popisivača biće potrebno za sprovođenja Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova

15. Jul 2022.

Republički zavod za statistiku angažovaće oko 15 000 popisivača za potrebe sprovođenja Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2022. godine u Republici Srbiji.

Javni poziv za prijavu kandidata biće objavljen 22. jula 2022. godine.

Prijavljivanje zainteresovanih kandidata vršiće se isključivo popunjavanjem elektronske prijave koja će biti dostupna na sajtu Republičkog zavoda za statistiku (stat.gov.rs) i na sajtu Popisa (popis2022.stat.gov.rs), u periodu od 22. jula do 5. avgusta 2022. godine.