Objavljena studija „Istraživanje zdravlja stanovništva Srbije 2019. godine“

29. April 2021.

Studija pod nazivom „Istraživanje zdravlja stanovništva Srbije 2019. godine“, koju je izradila grupa autora, predstavlja najnoviji sveobuhvatan prikaz dragocenih podataka o tome kako građani doživljavaju svoje zdravlje, kako se brinu o svom zdravlju, do koje mere koriste zdravstvenu zaštitu i prihvataju stilove zdravog života, oslanjajući se na preventivne i druge zdravstvene usluge.

Publikacija se bazira na rezultatima Istraživanja zdravlja stanovništva koje je, krajem 2019. godine sproveo Republički zavod za statistiku, u saradnji sa Institutom za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“ i Ministarstvom zdravlja Republike Srbije.

Istraživanje zdravlja stanovništva Srbije 2019. godine