Istraživanje zdravlja stanovništva Srbije, 2019. (European Health Interview Survey – EHIS3)

30. Avgust 2019.

Republički zavod za statistiku će angažovati ukupno 152 kandidata od kojih će 10 kandidata biti angažovano na poslovima supervizora terena, 71 kandidat na poslovima anketara i 71 na poslovima zdravstvenih radnika. 

Javni poziv za prijavu kandidata biće objavljen 2. septembra 2019. godine. 

Prijavljivanje zainteresovanih kandidata vršiće se isključivo popunjavanjem elektronske prijave koja će biti dostupna na vab-sajtu Zavoda (www.stat.gov.rs) u periodu od 2. do 8. septembra 2019. godine.