Istraživanje zdravlja stanovništva Srbije 2019. (EHIS3)

4. Oktobar 2019.

Republički zavod za statistiku u saradnji sa Institutom za javno zdravlje Srbije i Ministarstvom zdravlja Republike Srbije, uz finansijsku podršku EU, sprovešće, u periodu od 6. oktobra do 30. decembra 2019. godine, Istraživanje zdravlja stanovništva Srbije 2019.

Istraživanje zdravlja stanovništva Srbije predstavlja nacionalno istraživanje koje se sprovodi u skladu sa međunarodnim standardima, svakih šest godina.

Glavni cilj Istraživanja je da se, na osnovu reprezentativnog uzorka (oko 6000 slučajno izabranih domaćinstava), dobije opis zdravstvenog stanja stanovništva starosti 15 i više godina, kao i dece uzrasta od 5 do 14 godina. 

Istraživanjem se prikupljaju informacije o tome kako građani doživljavaju svoje zdravlje, do koje mere koriste zdravstvenu zaštitu i kako se brinu o svom zdravlju – prihvatajući određene stilove života ili oslanjajući se na preventivne i druge zdravstvene usluge. Dobijeni podaci poslužiće za planiranje zdravstvene zaštite, za procenu rasprostranjenosti različitih bolesti, sagledavanje uzroka njihovog nastajanja, kao i za definisanje načina lečenja i kontrole, odnosno za unapređenje javnog zdravlja u Srbiji.

Prikupljanje podataka na terenu vršiće profesionalni timovi anketara. Tokom sprovođenja istraživanja obaviće se i osnovna antropološka merenja (visina, telesna masa) i merenje krvnog pritiska anketiranih lica. Građani će, na osnovu izvršenih merenja, od zdravstvenog radnika – člana tima anketara, besplatno dobiti osnovne informacije o svom zdravlju. 

Svi podaci prikupljeni u Istraživanju, u skladu sa odredbama Zakona o zvaničnoj statistici, predstavljaju službenu tajnu i objavljuju se isključivo u zbirnom (agregiranom) obliku. Takođe, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, svi podaci će biti prikupljani isključivo uz pisanu saglasnost ispitanika.

Republički zavod za statistiku i Institut za javno zdravlje Srbije unapred se zahvaljuju na saradnji i učešću u ovom važnom istraživanju.

Saopštenje za javnost